Hämta handbok och datakatalog

Gällande version:
VersionsNrPublicerings datumInformation
31 2022-06-30
Möjlighet att lägga till villkor till bärighetsklass 4. Ny kod BKVILLKOR fritext Ny fras #320
Datakatalog som xml-fil Version 31
RDT-handboken - Exempelsamling mallbaserade trafikföreskrifter Version 31
RDT-handboken - BTR teknisk beskrivning Version 31
RDT-handboken - BTR Begrepp och värden Version 31