Polismyndigheten har i STFS kungjort nya trafikföreskrifter

Polismyndigheten har i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, kungjort nya trafikföreskrifter

Du når trafikföreskrifterna genom att använda nedanstående länkar

19 föreskrifter har kungjorts
POLTFS 2021:1 Polismyndighetens föreskrifter om LV501 Töcksfors
POLTFS 2021:10 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 1047.
POLTFS 2021:11 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 1048.
POLTFS 2021:12 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 1056..
POLTFS 2021:13 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av riksväg 62.
POLTFS 2021:14 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av riksväg 70.
POLTFS 2021:15 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av vägen i Lersjön.
POLTFS 2021:16 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av vägen Lidbrovattnet..
POLTFS 2021:17 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av vägen i Lina.
POLTFS 2021:18 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av vägen i Mon.
POLTFS 2021:19 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av vägen i Tallbråten.
POLTFS 2021:2 Polismyndighetens föreskrifter om länsväg 611.
POLTFS 2021:3 Polismyndighetens föreskrifter om länsväg 631.
POLTFS 2021:4 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 863.
POLTFS 2021:5 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 869.
POLTFS 2021:6 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 947.
POLTFS 2021:7 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 950.
POLTFS 2021:8 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 961.
POLTFS 2021:9 Polismyndighetens föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av länsväg 964.