Föreskrift

0180 2024:00033 Stockholms kommuns föreskrifter om bärighetsklass på 18 § Bärighetsklass 1;

Om föreskriften

Beteckning:

0180 2024:00033

Rubrik:

Stockholms kommuns föreskrifter om bärighetsklass på 18 § Bärighetsklass 1;

Bemyndigande:

4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2024-01-21

Upphäver:
0180 2021:02501 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2024-01-12
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Stockholm
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2024-01-12
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej