Föreskrift

0180 2020:06479 Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter. 12 § Miljözon klass 1;

Om föreskriften

Beteckning:

0180 2020:06479

Rubrik:

Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter. 12 § Miljözon klass 1;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 3 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2021-01-01

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2020-12-21
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Stockholm
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2020-12-21
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja