Föreskrift

0184 2011:00009 Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon med totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap;

Varningssymbol
Föreskriften har publicerats i STFS efter att den trätt i kraft

Om föreskriften

Beteckning:

0184 2011:00009

Rubrik:

Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon med totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-01-20

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-01-20
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Solna
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-02-03
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej