Föreskrift

0180 2012:02852 Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter. 4 § Villkor för parkering;

Om föreskriften

Beteckning:

0180 2012:02852

Rubrik:

Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter. 4 § Villkor för parkering;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2012-09-05

Upphäver:
0180 2010:05715 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2012-08-17
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Stockholm
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-08-30
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej