Föreskrift

1283 2011:00135 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lastbil i Helsingborgs kommun;

Publiceringen rättad: 2012-03-02. Tidigare versioner:

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2011:00135

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lastbil i Helsingborgs kommun;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 9 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-02-11

Upphäver:
1283 2011:00028 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
1283 2013:00381 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-02-09
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-02-11
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej