Föreskrift

0180 2024:00032 Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om föreskrift på 16 § Färdvägsförteckning A;

Om föreskriften

Beteckning:

0180 2024:00032

Rubrik:

Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om föreskrift på 16 § Färdvägsförteckning A;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 22 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2024-01-21

Upphäver:
0180 2021:00887 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2024-01-12
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Stockholm
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2024-01-12
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej