Föreskrift

0180 2023:01006 Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om föreskrift på 4 § Villkor för avgiftsbelagd parkering;

Om föreskriften

Beteckning:

0180 2023:01006

Rubrik:

Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om föreskrift på 4 § Villkor för avgiftsbelagd parkering;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2023-04-01

Upphäver:
0180 2012:02852 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2023-03-24
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Stockholm
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2023-03-24
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej