Föreskrift

1283 2010:03451 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om föreskrift på Helsingborg;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2010:03451

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om föreskrift på Helsingborg;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 3 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-12-23

Upphävs av:
1283 2012:00016 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-12-17
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-12-17
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja