Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen

Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta de trafikföreskrifter som finns på webbplatsen kan du söka per län, kommun och till och med väg- eller gatunamn. Webbplatsen innehåller samtliga trafikföreskrifter som gäller eller som har gällt efter den 31 december 2010. Om föreskriften har kompletterats med geografiska data kan du även hitta den via karta. Vid sökningen används de uppgifter som beslutsmyndigheterna har registrerat som komplement till föreskrifterna. Om det saknas uppgifter eller om det finns brister i dessa uppgifter kan sökningen ge ett bristfälligt resultat.

Trafikföreskrifterna meddelas i huvudsak av kommuner, länsstyrelser, polismyndigheter, Trafikverket och myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.

Vill du läsa trafikföreskrifter i Svensk trafikföreskriftssamling kan du hitta dem med hjälp av

  • Föreskriftsregister – innehåller samtliga föreskrifter som publicerats på den särskilda webbplatsen. Du kan till exempel välja ett år och den myndighet som kan ha meddelat de trafikföreskrifter du söker, och därigenom få fram de föreskrifter som myndigheten publicerat på webbplatsen under det valda året. Även föreskrifter som kan vara upphävda visas. För åren före 2011 innehåller registret inte alla myndigheternas trafikföreskrifter.

  • Gällanderegister – innehåller per myndighet och för valt datum samtliga gällande föreskrifter som kungjorts på webbplatsen. I gällanderegistret tas upp grundföreskrifter och ändringsföreskrifter till grundföreskrifterna. Du kan till exempel välja en myndighet som kan ha meddelat trafikföreskrifterna, och därigenom få fram de inte upphävda föreskrifter som myndigheten publicerat på webbplatsen och som gäller det datum som du angett som val.

  • Sök föreskrift – genom att ange olika sökbegrepp kan du söka efter föreskrifter. Sökningen använder du t.ex. om du vill hitta de trafikföreskrifter som gäller på en viss plats. I normalfallet söker man föreskrifter som gäller vid ett angivet datum, men det går att utelämna datum och då visas även upphävda och föreskrifter som inte ännu trätt i kraft, om de uppfyller sökvillkoren. Observera att sökresultatet bygger på uppgifter som beslutsmyndigheten har registrerat i samband med publiceringen av föreskriften. Sökresultatet bygger även på textinnehållet i föreskriften (i den mån det är tekniskt möjligt att hämta textinnehållet) samt om föreskriften innehåller anknytning till karta. Om du inte får träff vid sökning på ett gatunamn kan det bero på flera olika orsaker, det kan t.ex. vara så att gatan ingår i en områdesreglering och gatunamnet således inte är nämnt i föreskriften. Se gärna tips för sökning här (öppnas i nytt fönster).

Det är respektive beslutsmyndighet som ansvarar för innehållet i föreskriften. För att läsa föreskrifterna behöver du en pdf-läsare, saknar du den kan du hämta Adobe© Reader© (öppnas i nytt fönster).
Mer information kring STFS och trafikföreskrifter kan du hitta på www.transportstyrelsen.se/RDT (öppnas i nytt fönster). Har du synpunkter eller frågor kring denna information är du välkommen att kontakta Transportstyrelsen RDT-användarstöd (öppnas i nytt fönster). RDT är ett begrepp som används i vissa sammanhang. Läs vidare här om du vill veta mer om det.

Arbetar du hos en beslutsmyndighet och ska hantera era föreskrifter måste du först logga in i RDT, detta gör du genom att använda länken i vänstermenyn.