0428 2023:9 Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på del av Virensväg i Baggetorp

Om föreskriften

Beteckning:

0428 2023:9

Rubrik:

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på del av Virensväg i Baggetorp

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 14 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2023-03-01

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2023-02-03
  • Föreskriften berör:
    Södermanland - Vingåker
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2023-02-03
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej