Skara kommun har i STFS kungjort en ny trafikföreskrift

Skara kommun har i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, kungjort en ny trafikföreskrift

Du når trafikföreskriften genom att använda nedanstående länk