1283 2010:02192 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Magasinvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2010:02192

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Magasinvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-11-05

Upphävs av:
1283 2012:00297 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-11-01
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-11-04
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja