2180 2014:16 Gävle kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Hamnleden

Om föreskriften

Beteckning:

2180 2014:16

Rubrik:

Gävle kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Hamnleden

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 1 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2014-05-01

Ändringsförfattningar:
2180 2017:10 (öppnas i nytt fönster)
Avseende:
Upphävs av
Bemyndigande:
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 1 trafikförordningen (1998:1276)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2013-05-06
  • Föreskriften berör:
    Gävleborg - Gävle
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2014-04-15
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja