1480 2014:00781 Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Örgrytevägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1480 2014:00781

Rubrik:

Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Örgrytevägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2014-06-04

Ändringsförfattningar:
1480 2021:00225 (öppnas i nytt fönster)
Avseende:
Upphävs av
Bemyndigande:
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2014-05-22
  • Föreskriften berör:
    Västra Götaland - Göteborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2014-05-23
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja