0136 2016:15 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om område med förbud att parkera i Vega

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2016:15

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om område med förbud att parkera i Vega

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2016-04-15

Upphävs av:
0136 2018:75 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2016-04-05
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2016-04-15
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja