0120 2015:00036 Värmdö kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera iHöjdhagen enligt Kartbild;

Om föreskriften

Beteckning:

0120 2015:00036

Rubrik:

Värmdö kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera iHöjdhagen enligt Kartbild;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2015-01-20

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2014-12-16
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Värmdö
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2015-01-20
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja