1283 2017:412 Helsingborgs kommun lokala trafikföreskrifter om parkering på Bunkalundsvägen

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2017:412

Rubrik:

Helsingborgs kommun lokala trafikföreskrifter om parkering på Bunkalundsvägen

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2017-09-12

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2017-09-11
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2017-09-11
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja