1283 2011:00125 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Kastellgatan;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2011:00125

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Kastellgatan;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-02-18

Ändringsförfattningar:
1283 2019:539 (öppnas i nytt fönster)
Avseende:
Upphävs av
Bemyndigande:
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-02-04
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-02-04
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja