2080 2010:00004 Falu kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering i Falu tätort;

Om föreskriften

Beteckning:

2080 2010:00004

Rubrik:

Falu kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering i Falu tätort;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-07-01

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-06-29
  • Föreskriften berör:
    Dalarna - Falun
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-06-30
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja