1480 2014:00783 Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 1480 2008-02376 om cirkulationsplats på Korsvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1480 2014:00783

Rubrik:

Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 1480 2008-02376 om cirkulationsplats på Korsvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 4 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2014-06-04

Upphäver:
1480 2008:02376 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2014-05-22
  • Föreskriften berör:
    Västra Götaland - Göteborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2014-05-23
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej