1283 2011:00126 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Trintegatan;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2011:00126

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Trintegatan;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-02-11

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-02-04
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-02-04
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja