1715 2014:01 Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Storgatan

Om föreskriften

Beteckning:

1715 2014:01

Rubrik:

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Storgatan

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 9 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2014-03-28

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2014-03-27
  • Föreskriften berör:
    Värmland - Kil
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2014-03-28
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja