1280 2012:01488 Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Annetorpsvägen och Inre Ringvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1280 2012:01488

Rubrik:

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Annetorpsvägen och Inre Ringvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 1 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2012-09-20

Upphäver:
1280 2010:01493 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2012-09-19
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Malmö
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-09-19
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja