2580 2010:00440 Luleå kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Bodenvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

2580 2010:00440

Rubrik:

Luleå kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Bodenvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 1 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-12-31

Upphävs av:
2580 2018:00010 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-12-31
  • Föreskriften berör:
    Norrbotten - Luleå
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-12-03
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja