0136 2010:00169 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om datumparkering Handen område;

Publiceringen rättad: 2010-06-23. Tidigare versioner:

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2010:00169

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om datumparkering Handen område;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-07-01

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-06-17
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-06-23
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja

Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja