0126 2010:00832 Huddinge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Stigfinnarvägen och Värnvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

0126 2010:00832

Rubrik:

Huddinge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Stigfinnarvägen och Värnvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-07-01

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-05-15
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Huddinge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-08-02
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja

Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja