0136 2012:00003 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera inom område vid Rosgården och Rosvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2012:00003

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera inom område vid Rosgården och Rosvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2012-03-19

Upphäver:
0136 2009:00136 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2012-03-16
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-03-16
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja