0184 2019:00210 Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter Taxor;

Om föreskriften

Beteckning:

0184 2019:00210

Rubrik:

Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter Taxor;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2019-10-01

Upphäver:
0184 2016:00346 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
0184 2023:106 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2019-09-27
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Solna
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2019-09-30
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej