0136 2015:89 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område i Brandbergen

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2015:89

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område i Brandbergen

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2016-01-05

Upphäver:
0136 2009:00019 (öppnas i nytt fönster)
0136 2009:00151 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2015-12-07
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2016-01-04
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja