20TFS 2012:125 Länsstyrelsens i Dalarnas län lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik eller köra i viss riktning på väg E16 i Borlänge och Falu kommuner;

Om föreskriften

Beteckning:

20TFS 2012:125

Rubrik:

Länsstyrelsens i Dalarnas län lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik eller köra i viss riktning på väg E16 i Borlänge och Falu kommuner;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 9 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 10 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2012-10-01

Upphäver:
20FS 2005:213 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2012-10-01
  • Föreskriften berör:
    Dalarna - Falun
    Dalarna - Borlänge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-10-01
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja