Föreskrift

1283 2013:00381 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lastbil i Helsingborgs kommun;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2013:00381

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lastbil i Helsingborgs kommun;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 9 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2013-09-19

Upphäver:
1283 2011:00135 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2013-09-17
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2013-09-17
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja