Föreskrift

0136 2015:87 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Runstensvägen

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2015:87

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Runstensvägen

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2015-12-14

Upphäver:
0136 2009:00167 (öppnas i nytt fönster)
0136 2009:00157 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
0136 2016:4 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2015-11-20
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2015-12-14
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja