Föreskrift

0184 2012:00038 Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om taxor för parkering inom Solna kommun;

Om föreskriften

Beteckning:

0184 2012:00038

Rubrik:

Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om taxor för parkering inom Solna kommun;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2012-05-01

Upphäver:
0184 2009:00837 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
0184 2016:00346 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2012-03-30
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Solna
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-04-16
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej