Föreskrift

0136 2018:75 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område i Vega

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2018:75

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område i Vega

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2018-11-30

Upphäver:
0136 2016:15 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
0136 2019:57 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2018-04-13
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2018-11-30
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja