Föreskrift

1283 2011:00028 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lasbil i Helsingborgs kommun;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2011:00028

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lasbil i Helsingborgs kommun;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 9 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-01-14

Upphävs av:
1283 2011:00135 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-01-12
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-01-13
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej