Föreskrift

1280 2010:01493 Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Inre Ringvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1280 2010:01493

Rubrik:

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på Inre Ringvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 1 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-06-30

Upphävs av:
1280 2012:01488 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-06-28
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Malmö
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2010-06-29
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja

Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja