Föreskrift

0184 2011:00277 Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering av motorcyklar med avvikelse från generella bestämmelser i trafikförordningen om fordonsuppställning inom Solna kommun.;

Om föreskriften

Beteckning:

0184 2011:00277

Rubrik:

Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering av motorcyklar med avvikelse från generella bestämmelser i trafikförordningen om fordonsuppställning inom Solna kommun.;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-08-15

Ändringsförfattningar:
0184 2017:00631 (öppnas i nytt fönster)
Avseende:
Upphävs av
Bemyndigande:
10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Upphävs av:
0184 2017:00630 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-08-15
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Solna
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-08-15
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej

Föreskriften upphäver/ändrar föreskrift som EJ publicerats via STFS: Ja