Föreskrift

1283 2013:00593 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Maskinistgatan;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2013:00593

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Maskinistgatan;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2013-12-20

Upphäver:
1283 2011:00199 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
1283 2014:00093 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2013-12-17
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2013-12-19
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja