1283 2011:00199 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Maskinistgatan;

Varningssymbol
Föreskriften har publicerats i STFS efter att den trätt i kraft

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2011:00199

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Maskinistgatan;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2011-02-28

Upphävs av:
1283 2013:00593 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2011-02-07
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2011-05-19
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja