Föreskrift

0184 2012:00577 Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om boendeparkering inom Solna kommun;

Om föreskriften

Beteckning:

0184 2012:00577

Rubrik:

Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om boendeparkering inom Solna kommun;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2010-11-10

Upphävs av:
0184 2016:00346 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2010-11-10
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Solna
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-11-09
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej