1292 2018:00027 Ängelholms kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område på Spannarp

Om föreskriften

Beteckning:

1292 2018:00027

Rubrik:

Ängelholms kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område på Spannarp

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2018-04-05

Upphäver:
1292 2014:00022 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2018-02-15
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Ängelholm
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2018-02-15
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej