Föreskrift

0184 2016:00346 Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter Taxor;

Om föreskriften

Beteckning:

0184 2016:00346

Rubrik:

Solna kommuns lokala trafikföreskrifter om allmänna föreskrifter Taxor;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2017-01-31

Upphäver:
0184 2012:00577 (öppnas i nytt fönster)
0184 2012:00038 (öppnas i nytt fönster)

Upphävs av:
0184 2019:00210 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2017-01-01
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Solna
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2017-01-31
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Nej