Föreskrift

2513 2020:1 Överkalix kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon kl. 18-06 längs del av Bulandsgatan

Om föreskriften

Beteckning:

2513 2020:1

Rubrik:

Överkalix kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon kl. 18-06 längs del av Bulandsgatan

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2020-06-22

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2020-06-22
  • Föreskriften berör:
    Norrbotten - Överkalix
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2020-06-22
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej