Föreskrift

1283 2019:539 Helsingborgs kommun lokala trafikföreskrifter om upphörande av Kastellgatan

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2019:539

Rubrik:

Helsingborgs kommun lokala trafikföreskrifter om upphörande av Kastellgatan

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2019-10-10

Upphäver:
1283 2011:00125 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2019-10-09
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2019-10-09
  • Har strukturerad information: Nej
  • Har vägnätsanknytning: Nej