Föreskrift

1480 2016:00002 Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Korsvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1480 2016:00002

Rubrik:

Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Korsvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2016-01-22

Upphäver:
1480 2008:03541 (öppnas i nytt fönster)

Ändringsförfattningar:
1480 2020:00852 (öppnas i nytt fönster)
Avseende:
Upphävs av
Bemyndigande:
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2016-01-20
  • Föreskriften berör:
    Västra Götaland - Göteborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2016-01-20
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja