Föreskrift

0136 2020:42 Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område i Jordbro

Om föreskriften

Beteckning:

0136 2020:42

Rubrik:

Haninge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område i Jordbro

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2020-05-12

Upphäver:
0136 2009:00273 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2020-05-07
  • Föreskriften berör:
    Stockholm - Haninge
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2020-05-12
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja