Föreskrift

1283 2012:00297 Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Magasinsvägen;

Om föreskriften

Beteckning:

1283 2012:00297

Rubrik:

Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Magasinsvägen;

Bemyndigande:

10 kap. 1 § andra stycket 17 trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2012-05-25

Upphäver:
1283 2010:02192 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2012-05-23
  • Föreskriften berör:
    Skåne - Helsingborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2012-05-25
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja