Föreskrift

1480 2020:00430 Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Skånegatan;

Om föreskriften

Beteckning:

1480 2020:00430

Rubrik:

Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Skånegatan;

Bemyndigande:

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276)

Dag för ikraftträdande:

2020-07-12

Upphäver:
1480 2014:00778 (öppnas i nytt fönster)

Övriga uppgifter

  • Dag för beslut: 2020-06-25
  • Föreskriften berör:
    Västra Götaland - Göteborg
  • Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling: 2020-06-25
  • Har strukturerad information: Ja
  • Har vägnätsanknytning: Ja